6Στη επεμβατική δερματολογία ανήκουν οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση θηλωμάτων, υπερκερατώσεων, σπίλων και άλλων όγκων του δέρματος. Οι τεχνικές αυτές είναι:

1. Laser CO2

To Laser CO2 είναι η πιο εξελιγμένη τεχνική αφαίρεσης δερματικών βλαβών. Η δέσμη του Laser CO2 κατευθύνεται μόνο πάνω στη βλάβη και την καταστρέφει χωρίς να επηρεάζεται καθόλου ο γύρω υγιής ιστός. Η μέθοδος είναι γρήγορη, ανώδυνη, αναίμακτη, ασφαλής και αποτελεσματική.

Το Laser CO2 χρησιμοποιείται για την αφαίρεση σμηγματορροϊκών υπερκερατώσεων, μυρμηκιών, θηλωμάτων, επιθηλιωμάτων, δερματοϊνωμάτων και άλλων βλαβών του δέρματος. Μετά από την εφαρμογή του Laser θα πρέπει να αποφεύγεται η άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία για λίγες ημέρες και θα πρέπει να χρησιμοποιείται αντηλιακό με υψηλό δείκτη προστασίας.

2. ΚΡΥΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Η κρυοχειρουργική βασίζεται στη διοχέτευση ενός ισχυρού ψυκτικού μέσου, που ονομάζεται κρυογόνο, στον ανεπιθύμητο ιστό που θέλουμε να καταστρέψουμε.

Η χαμηλή θερμοκρασία του ιστού που πρέπει να θεραπεύσουμε επιτυγχάνεται με το υγρό άζωτο. Το υγρό άζωτο διατηρείται μέσα σε ειδικές φιάλες όπου βρίσκεται σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία (στους -196ο C). Η επαφή του υγρού αζώτου με τη βλάβη του δέρματος γίνεται με ψεκασμό ή με μεταλλικά probes επαφής και έτσι προκαλείται ψύξη του δέρματος ενώ μέσα σε λίγη ώρα δημιουργείται ερυθρότητα και οίδημα στην περιοχή της θεραπείας. Την επόμενη ημέρα μπορεί να σχηματισθεί φυσαλίδα και στη συνέχεια δημιουργείται ξηρή εφελκίδα που πέφτει μέσα σε 7 με 10 ημέρες. Η καταστροφή του ιστού οφείλεται στην κρυσταλοποίηση του ενδοκυττάριου και του εξωκυττάριου υγρού λόγω της πολύ χαμηλής θερμοκρασίας αλλά και στις αλλαγές που δημιουργούνται στο δέρμα από τον πάγο.

Η κρυοθεραπεία (κρυοχειρουργική ή κρυοπηξία) χρησιμοποιείται σήμερα για τη θεραπεία πολλών παθήσεων του δέρματος. Χρησιμοποιείται περισσότερο για την αφαίρεση των κοινών και πελματιαίων μυρμηκιών, των ακτινικών υπερκερατώσεων, του βασικοκυτταρικού επιθηλιώματος, του δερματοϊνώματος, των σμηγματορροϊκών υπερκερατώσεων, της μολυσματικής τερμίνθου, των εφηλίδων και των χειλοειδών.

Επιτυχημένη τεχνική κρυοχειρουργικής θεωρείται η ταχεία ψύξη της βλάβης και η βραδεία απόψυξή της. Γενικά, πολλές μικρής διάρκειας συνεδρίες κρυοχειρουργικής προκαλούν μεγαλύτερη ιστική βλάβη από μια και μεγάλης διάρκειας συνεδρία.

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες από την κρυοχειρουργική είναι λίγες και οι περισσότερες συνήθως υποχωρούν. Οι κυριότερες απ’ αυτές είναι ο πόνος και το οίδημα που εμφανίζονται άμεσα με την εφαρμογή του υγρού αζώτου, ενώ πιο σπάνια μετά την επούλωση μπορεί να γίνει υποχρωμία ή μελάγχρωση ή και ατροφική ουλή στην περιοχή που θεραπεύτηκε.

3. ΔΙΑΘΕΡΜΟΠΗΞΙΑ

Η διαθερμοπηξία ή ηλεκτροκαυτηρίαση είναι μια θεραπευτική τεχνική που ανήκει στον τομέα της ηλεκτροχειρουργικής. Με ένα ειδικό μηχάνημα διοχετεύεται ηλεκτρικό ρεύμα στους ιστούς, όπου η ηλεκτρική ενέργεια μετατρέπεται σε θερμότητα, με αποτέλεσμα τη θερμική καταστροφή των βλαβών. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουμε την αφαίρεση διαφόρων βλαβών του δέρματος όπως τα θηλώματα, οι σμηγματορροϊκές υπερκερατώσεις, οι μυρμηκιές, τα κέγχρια, κ.ά. Η διαθερμοπηξία δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε ασθενείς που φέρουν καρδιακό βηματοδότη ή απινιδωτή, σε ασθενείς με υποτροπιάζοντες καρκίνους του δέρματος και σε ασθενείς που παίρνουν αντιπηκτικά φάρμακα.